Internet i les xarxes socials són presents a tots els racons de la societat i els menors no hi són aliens. Els anomenats natius digitals també necessiten formació per fer un ús responsable d’aquestes tecnologies, davant la dificultat per avaluar els riscos, presents i futurs, de fer-ne un mal ús.

La normativa

L’RGPD reconeix les dificultats dels menors pel que fa a la protecció de les seves dades.

Per això, en fa una especial menció.

El consentiment d’un menor només és vàlid si té 14 anys o més. En cas contrari, el consentiment l’han de donar els pares o tutors legals.

Qualsevol informació destinada a menors s’ha de presentar d’una manera especialment clara, perquè els menors la puguin entendre.

Educació i control parental

Tot i ser natius digitals, els menors necessiten formació per fer un bon ús de la tecnologia: prendre consciència dels riscos de seguretat i dels riscos associats a la publicació de dades personals.

L’assetjament a través d’internet és particularment rellevant. Cal que n’estiguin informats. Han de saber reaccionar quan el pateixen o l’observen i, també, evitar caure en aquestes pràctiques.

Les aplicacions de control parental poden ajudar els pares a limitar i controlar l’ús de les xarxes. Ara bé, aquesta és una opció sovint qüestionada que no pot substituir l’acompanyament de la familia.

Amenaces

Protegits per una pantalla, és més probable caure en conductes de risc. Cal conèixer les amenaces que afecten els menors més directament.

Aproximadament un 90% dels adolescents utilitza les xarxes socials, les quals fomenten la compartició de dades personals. Cal ser molt curós amb què i amb qui es comparteix una informació. Un cop compartida, és molt difícil recuperar-ne el control.

El ciberassetjament (o cyberbullying) és l’assetjament que té lloc en l’entorn virtual. Té diverses manifestacions: missatges amenaçadors, distribució d’informació que pugui perjudicar o avergonyir la víctima, propagació de rumors, suplantació de la identitat.

En la ciberseducció de menors (o grooming), un adult busca guanyar-se la confiança d’un menor a través d’internet, amb l’objectiu d’abusar-ne sexualment.

 

Font: Autoritat Catalana de protecció de dades

DPO Consulting, Consultors de Protecció de Dades
E: info@dpoconsulting.cat
T: +900 933 241

Barcelona

Vilanova i la Geltrú

Tarragona