Guia per a la protecció de dades d’un empresari en la pràctica

Guia per a la protecció de dades d’un empresari en la pràctica

El EDPS ha desenvolupat diverses Directrius per a les institucions de la UE que ofereixen recomanacions sobre les millors pràctiques en el processament de la informació personal d’un empleat. Amb l’ús de noves tecnologies al lloc de treball cada vegada més freqüent,...
Els principis fonamentals en el tractament i protecció de dades

Els principis fonamentals en el tractament i protecció de dades

Legalitat, equitat i transparència Aquest  primer principi és, possiblement, el més important. Totes les dades personals han de ser processades de manera justa i lícita, i d’una manera totalment transparent. Una organització té la responsabilitat...

DPO Consulting, Consultors de Protecció de Dades
E: info@dpoconsulting.cat
T: +900 933 241

Barcelona

Vilanova i la Geltrú

Tarragona